Hľadaný výraz: 1Jn 5,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Veď kto iný premáha svet, ak nie ten, kto verí, že Ježiš je Boží Syn?

1

mail   print   facebook   twitter