Hľadaný výraz: 1Jn 5,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.

1

mail   print   facebook   twitter