Hľadaný výraz: 1Jn 5,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Vieme, že sme z Boha a celý svet je v moci Zlého.

1

mail   print   facebook   twitter