Hľadaný výraz: 1Jn 5,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Vieme, že nik, kto sa narodil z Boha, nehreší, ale chráni ho ten, ktorý sa narodil z Boha, a Zlý sa ho nedotkne.

1

mail   print   facebook   twitter