Hľadaný výraz: 1Jn 5,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Toto som vám napísal, aby ste vedeli, že máte večný život vy, čo veríte v meno Božieho Syna.

1

mail   print   facebook   twitter