Hľadaný výraz: 1Jn 5,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z neho narodil.

1

mail   print   facebook   twitter