Hľadaný výraz: 1Jn 4,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život.

1

mail   print   facebook   twitter