Hľadaný výraz: 1Jn 4,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 My sme z Boha. Kto pozná Boha, počúva nás. Kto nie je z Boha, ten nás nepočúva. Podľa toho poznávame Ducha pravdy a ducha bludu.

1

mail   print   facebook   twitter