Hľadaný výraz: 1Jn 4,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Vy, deti moje, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, lebo ten, ktorý je vo vás, je väčší než ten, čo je vo svete.

1

mail   print   facebook   twitter