Hľadaný výraz: 1Jn 4,2-3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Božieho Ducha poznáte podľa tohto: Každý duch, ktorý vyznáva, že Ježiš Kristus prišiel v tele, je z Boha. 3 Duch, ktorý nevyznáva Ježiša, nie je z Boha. To je duch antikrista, o ktorom ste počuli, že príde, a už teraz je na svete.

1

mail   print   facebook   twitter