Hľadaný výraz: 1Jn 4,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske.

1

mail   print   facebook   twitter