Hľadaný výraz: 1Jn 4,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha.

1

mail   print   facebook   twitter