Hľadaný výraz: 1Jn 4,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

1

mail   print   facebook   twitter