Hľadaný výraz: 1Jn 3,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku. A Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky.

1

mail   print   facebook   twitter