Hľadaný výraz: 1Jn 3,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Kto ostáva v ňom, nehreší; kto hreší, ten ho nevidel, ani nepoznal.

1

mail   print   facebook   twitter