Hľadaný výraz: 1Jn 3,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Lebo keby nám srdce niečo vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko.

1

mail   print   facebook   twitter