Hľadaný výraz: 1Jn 3,13-15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Bratia, nedivte sa, ak vás svet nenávidí. 14 My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti. 15 Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život.

1

mail   print   facebook   twitter