Hľadaný výraz: 1Jn 1,8, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
8 Říkáme-li, že žádný hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda.

1

mail   print   facebook   twitter