Hľadaný výraz: 1Jn 1,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 A toto je zvesť, ktorú sme od neho počuli a vám zvestujeme: Boh je svetlo a niet v ňom nijakej tmy.

1

mail   print   facebook   twitter