Hľadaný výraz: 1Jn 1,3, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
3 Zvěstujeme vám, co jsme viděli a slyšeli, abyste i vy měli spolu s námi podíl na společenství, které máme s Otcem a s jeho Synem Ježíšem Kristem.

1

mail   print   facebook   twitter