Hľadaný výraz: 1 Kor 12,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce.

1

mail   print   facebook   twitter