Hľadaný výraz: škrípanie, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 7
   ale synovia kráľovstva budú vyvrhnutí do zovnútornej tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.
   a uvrhnú ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.
   a uvrhnú ich do ohnivej pece, tam bude plač a škrípanie zubami.
   Vtedy povedal kráľ posluhovačom: Sviažte mu nohy aj ruky a vezmite ho a vyhoďte ho do vonkajšej tmy! Tam bude plač a škrípanie zubami.
   a rozpoltí ho a jeho diel položí s pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami.
   A toho neužitočného sluhu vyhoďte do vonkajšej tmy! Tam bude plač a škrípanie zubami.
   Tam bude plač a škrípanie zubami, keď uvidíte Abraháma, Izáka, Jakoba a všetkých prorokov v kráľovstve Božom a seba von vyhodených.
1

mail   print   facebook   twitter