výhody registrácie
1. list Sonúnčanom v tomto preklade nie je dostupná.