výhody registrácie

Kniha proroka Zachariáša

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Za 6, 1-15

1 И опять поднял я глаза мои и вижу: вот, четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами; и горы те были горы медные. 2 В первой колеснице кони рыжие, а во второй колеснице кони вороные; 3 в третьей колеснице кони белые, а в четвертой колеснице кони пегие, сильные. 4 И, начав речь, я сказал Ангелу, говорившему со мною: что это, господин мой? 5 И отвечал Ангел и сказал мне: это выходят четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли. 6 Вороные кони там выходят к стране северной и белые идут за ними, а пегие идут к стране полуденной. 7 И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройтиземлю; и он сказал: идите, пройдите землю, – и они прошли землю. 8 Тогда позвал он меня и сказал мне так: смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух Мой на земле северной. 9 И было слово Господне ко мне: 10 возьми у пришедших из плена, у Хелдая, у Товии и у Иедая, и пойдив тот самый день, пойди в дом Иосии, сына Софониева, куда они пришли изВавилона, 11 возьми у них серебро и золото и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса, сына Иоседекова, иерея великого, 12 и скажи ему: так говорит Господь Саваоф: вот Муж, – имя Ему ОТРАСЛЬ, Он произрастет из Своего корня и создаст храм Господень. 13 Он создаст храм Господень и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле Своем; будет и священником на престоле Своем, и совет мира будет между тем и другим. 14 А венцы те будут Хелему и Товии, Иедаю и Хену, сыну Софониеву, на память в храме Господнем. 15 И издали придут, и примут участие в построении храма Господня, и вы узнаете, что Господь Саваоф послал меня к вам, и это будет, если вы усердно будете слушаться гласа Господа Бога вашего.

Za 6, 1-15

Zach 6,1-8 - Boží duch na štyroch bojových vozoch tiahne proti nepriateľom svojej ríše. Porov. Ž 18,11; 104,3. Zvláštne je, že hnedé kone nedostávajú úlohu, mocné strakaté však idú do dvoch smerov, na juh po celej zemi. Možno, že so sýrskym prekladom treba vo verši 7 čítať "hnedé" miesto "mocné". Na sever idú dva záprahy, pretože tam bývajú najmocnejší nepriatelia: Asýri, Babylonci. Týchto nepriateľov Boh zničí, a tak sa utíši jeho hnev. - Jeden záprah ide na juh proti Egyptu.

Zach 6,10 - Mužovia, od ktorých mal prorok žiadať striebro a zlato, po návrate zo zajatia sa asi dočasne ubytovali v Joziášovom dome.

Zach 6,11 - Veľkňaz je len predobrazom Mesiáša, ktorý sa aj tu volá Výhonok. Pozri pozn. k 3,8. Výhonok-Mesiáš vyženie "na svojom mieste" z koreňa Dávidovho, porov. Iz 11,1.10.

Zach 6,13 - Mesiáš postaví nové Božie kráľovstvo, ktoré sa aj v Ez 40 n. opisuje ako chrám. Kráľovský a kňazský úrad už nebude oddelený, Mesiáš bude aj kráľom, aj kňazom.

Zach 6,14 - Nevieme, prečo sú mená v tomto verši nie totožné s menami vo verši 10.