výhody registrácie

Kniha proroka Zachariáša

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Za 7, 1-14

1 Vo štvrtom roku kráľa Dária prehovoril Pán k Zachariášovi, štvrtý deň deviateho mesiaca, kisleva. 2 Vtedy poslal Betel Sarasara, Regemelecha a jeho mužov udobriť Pánovu tvár 3 a spýtať sa kňazov, ktorí sú v dome Pána zástupov, a prorokov: „Mám plakať a postiť sa v piatom mesiaci, ako som to robil už toľko rokov?“ 4 Vtedy prehovoril ku mne Pán zástupov: 5 „Povedz všetkému ľudu krajiny i kňazom: Keď sa postíte a nariekate v piatom a siedmom mesiaci - a je to už sedemdesiat rokov! -, či sa to mne postíte? 6 A keď jete a pijete, či ste to nie vy, ktorí jete, a vy, ktorí pijete? 7 Či sú to nie príkazy, ktoré Pán vyhlásil prostredníctvom predošlých prorokov, keď bol Jeruzalem obývaný a bezpečný a jeho mestá dookola i Juh, i Rovina boli obývané?“ 8 Potom Pán prehovoril k Zachariášovi takto: 9 „Toto hovorí Pán zástupov: Spravodlivo prisudzujte právo a preukazujte si vzájomne milosrdenstvo a láskavosť! 10 Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte a vo svojich srdciach nezamýšľajte druh druhovi zlo! 11 Ale odopreli pozornosť, ukázali odbojné plece a zaťažili si uši, aby nepočuli. 12 Zo srdca si urobili diamant, aby nepočuli zákon a slová, ktoré svojím duchom poslal Pán zástupov prostredníctvom predošlých prorokov… Preto prišiel veľký hnev od Pána zástupov. 13 Ako volal a nepočuli, tak budú volať a nebudem počuť, hovorí Pán zástupov. 14 A rozprášim ich medzi rozličné národy, ktoré nepoznali, a krajina po nich spustne, že nik nebude chodiť sem-tam. Takto urobili rozkošnú zem pustatinou.“

Za 7, 1-14

Verš 10
Vdovy, siroty, cudzincov a chudobných neutláčajte a vo svojich srdciach nezamýšľajte druh druhovi zlo!
Ex 22:22 - Vdove a sirote nebudete krivdiť!

Verš 13
Ako volal a nepočuli, tak budú volať a nebudem počuť, hovorí Pán zástupov.
Prís 1:28 - Vtedy ma budú volať, ale ja sa neozvem, budú ma vyhľadávať, no nenájdu ma.
Iz 1:15 - Aj keď rozprestierate dlane, odvrátim oči od vás; a keď aj hromadíte modlitby, ja ich nevyslyším, veď vaše ruky sú plné krvi.
Jer 11:11 - Preto toto hovorí Pán: Hľa, ja privediem na nich nešťastie, ktorému nebudú môcť uniknúť! Vtedy budú volať na mňa, ale ja ich nevyslyším.
Jer 14:12 - Keď sa postia, nevyslyším ich prosbu, keď prinášajú celopal a obetu, nemám v tom záľubu. Ba znivočím ich mečom, hladom a morom.“

Zach 7,3 - Deviaty deň piateho mesiaca (zvaného ab) sa Izraeliti postili na pamiatku zrúcania jeruzalemského chrámu.

Zach 7,5 - Tretí deň siedmeho mesiaca bol smútočný deň pre zavraždenie Godoliáša, 2 Kr 25,25 n.; Jer 41,1 n.

Zach 7,5 - Či sa postia alebo hodujú, vždy hľadajú seba.