výhody registrácie

Kniha proroka Zachariáša

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Za 2, 1-13

1 И снова я поднял глаза мои и увидел: вот муж, у которого в руке землемерная вервь. 2 Я спросил: куда ты идешь? и он сказал мне: измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его. 3 И вот Ангел, говоривший со мною, выходит, а другой Ангел идет навстречу ему, 4 и сказал он этому: иди скорее, скажи этому юноше: Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. 5 И Я буду для него, говорит Господь, огненною стеною вокруг него и прославлюсь посреди него. 6 Эй, эй! бегите из северной страны, говорит Господь: ибо по четырем ветрам небесным Я рассеял вас, говорит Господь. 7 Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона. 8 Ибо так говорит Господь Саваоф: для славы Он послал Меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его. 9 И вот, Я подниму руку Мою на них, и они сделаются добычею рабов своих, и тогда узнаете, что Господь Саваоф послал Меня. 10 Ликуй и веселись, дщерь Сиона! Ибо вот, Я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь. 11 И прибегнут к Господу многие народы в тот день, и будут Моим народом; и Я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал Меня к тебе. 12 Тогда Господь возьмет во владениеИуду, Свой удел на святой земле, и снова изберет Иерусалим. 13 Да молчит всякая плоть пред лицем Господа! Ибо Он поднимается от святаго жилища Своего.

Za 2, 1-13

Verš 10
Ликуй и веселись, дщерь Сиона! Ибо вот, Я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь.
Lv 26:12 - и буду ходить среди вас и буду вашим Богом, а вы будете Моим народом.
Ez 37:27 - И будет у них жилище Мое, и буду их Богом, а они будут Моим народом.
2Kor 6:16 - Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога живаго, как сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить в них ; и буду их Богом, и они будут Моим народом.

Zach 2,1-4 - Druhým videním naznačuje Boh, že oslobodí svoj národ od nepriateľov, a tak pripraví jeho obnovu. Štyri rohy neoznačujú azda štyri určité nepriateľské národy, ale všetkých nepriateľov Júdu, ktorí prichádzali zo štyroch strán sveta. Remeselníci, ktorí prichádzali postrašiť a zdolať nepriateľov, sú anjeli. Roh je známy symbol sily. - O anjelovi pozri pozn. k 1,9.

Zach 2,5 - Muž s meradlom v ruke je anjel. Premeraním stavebnej plochy Jeruzalema chce Boh ubezpečiť národ, že sa výstavba mesta určite dokončí.

Zach 2,7-9 - Anjel má povedať prorokovi, že nový Jeruzalem nemožno múrmi obmedziť, pretože bude mať veľké množstvo obyvateľov; porov. Iz 54,2 n. Ale mesto ani nepotrebuje ohrád, sám Pán ho bude ochraňovať, bude mu ohnivým, nedobytným múrom.

Zach 2,10 - Severná krajina je Babylon. Izraeliti, ktorí ešte ostali v Babylone, sa vyzývajú, aby sa vrátili na Sion.

Zach 2,12 - Hovorí síce Pán, ale ústami anjela, ktorého poslal potrestať nepriateľov svojho národa, ktorý opatruje ako svoju zreničku. Pri potrestaní nepriateľov zjaví sa Božia sláva a prorok sa presvedčí, že anjela, ktorý im toto v Zachariášovom videní predpovedá, poslal Pán.

Zach 2,15 - V mesiášskej ríši Pánovým ľudom budú všetky národy. To bude znamením, že sa predpovede splnili.