výhody registrácie

Kniha Levitikus

Biblia - Sväté písmo

(SVD - Arabský - Smith van Dyke)

Lv 18, 1-30

1 وكلم الرب موسى قائلا 2 كلّم بني اسرائيل وقل لهم. انا الرب الهكم. 3 مثل عمل ارض مصر التي سكنتم فيها لا تعملوا ومثل عمل ارض كنعان التي انا آت بكم اليها لا تعملوا وحسب فرائضهم لا تسلكوا. 4 احكامي تعملون وفرائضي تحفظون لتسلكوا فيها. انا الرب الهكم. 5 فتحفظون فرائضي واحكامي التي اذا فعلها الانسان يحيا بها. انا الرب 6 لا يقترب انسان الى قريب جسده ليكشف العورة. انا الرب. 7 عورة ابيك وعورة امك لا تكشف. انها امك لا تكشف عورتها. 8 عورة امرأة ابيك لا تكشف. انها عورة ابيك. 9 عورة اختك بنت ابيك او بنت امك المولودة في البيت او المولودة خارجا لا تكشف عورتها. 10 عورة ابنة ابنك او ابنة بنتك لا تكشف عورتها. انها عورتك. 11 عورة بنت امرأة ابيك المولودة من ابيك لا تكشف عورتها انها اختك. 12 عورة اخت ابيك لا تكشف. انها قريبة ابيك. 13 عورة اخت امك لا تكشف. انها قريبة امك. 14 عورة اخي ابيك لا تكشف. الى امرأته لا تقترب. انها عمتك. 15 عورة كنّتك لا تكشف. انها امرأة ابنك. لا تكشف عورتها. 16 عورة امرأة اخيك لا تكشف. انها عورة اخيك. 17 عورة امرأة وبنتها لا تكشف. ولا تاخذ ابنة ابنها او ابنة بنتها لتكشف عورتها. انهما قريبتاها. انه رذيلة. 18 ولا تأخذ امرأة على اختها للضرّ لتكشف عورتها معها في حياتها. 19 ولا تقترب الى امرأة في نجاسة طمثها لتكشف عورتها. 20 ولا تجعل مع امرأة صاحبك مضجعك لزرع فتتنجس بها. 21 ولا تعط من زرعك للاجازة لمولك لئلا تدنس اسم الهك. انا الرب. 22 ولا تضاجع ذكرا مضاجعة امرأة. انه رجس. 23 ولا تجعل مع بهيمة مضجعك فتتنجس بها ولا تقف امرأة امام بهيمة لنزائها. انه فاحشة 24 بكل هذه لا تتنجسوا لانه بكل هذه قد تنجس الشعوب الذين انا طاردهم من امامكم 25 فتنجست الارض. فاجتزي ذنبها منها فتقذف الارض سكانها. 26 لكن تحفظون انتم فرائضي واحكامي ولا تعملون شيئا من جميع هذه الرجسات لا الوطني ولا الغريب النازل في وسطكم. 27 لان جميع هذه الرجسات قد عملها اهل الارض الذين قبلكم فتنجست الارض. 28 فلا تقذفكم الارض بتنجيسكم اياها كما قذفت الشعوب التي قبلكم. 29 بل كل من عمل شيئا من جميع هذه الرجسات تقطع الانفس التي تعملها من شعبها. 30 فتحفظون شعائري لكي لا تعملوا شيئا من الرسوم الرجسة التي عملت قبلكم ولا تتنجسوا بها. انا الرب الهكم

Lv 18, 1-30

Verš 5
فتحفظون فرائضي واحكامي التي اذا فعلها الانسان يحيا بها. انا الرب
Ez 20:11 - واعطيتهم فرائضي وعرّفتهم احكامي التي ان عملها انسان يحيا بها.
Ez 20:13 - فتمرد عليّ بيت اسرائيل في البرية. لم يسلكوا في فرائضي ورفضوا احكامي التي ان عملها انسان يحيا بها ونجسوا سبوتي كثيرا. فقلت اني اسكب رجزي عليهم في البرية لافنائهم.
Rim 10:5 - لان موسى يكتب في البر الذي بالناموس ان الانسان الذي يفعلها سيحيا بها.
Gal 3:12 - ولكن الناموس ليس من الايمان بل الانسان الذي يفعلها سيحيا بها.

Verš 8
عورة امرأة ابيك لا تكشف. انها عورة ابيك.
Lv 20:11 - واذا اضطجع رجل مع امرأة ابيه فقد كشف عورة ابيه. انهما يقتلان كلاهما. دمهما عليهما.
1Kor 5:1 - يسمع مطلقا ان بينكم زنى وزنى هكذا لا يسمى بين الامم حتى ان تكون للانسان امرأة ابيه.

Verš 11
عورة بنت امرأة ابيك المولودة من ابيك لا تكشف عورتها انها اختك.
Lv 20:17 - واذا اخذ رجل اخته بنت ابيه او بنت امه ورأى عورتها ورأت هي عورته فذلك عار. يقطعان امام اعين بني شعبهما. قد كشف عورة اخته. يحمل ذنبه.

Verš 12
عورة اخت ابيك لا تكشف. انها قريبة ابيك.
Lv 20:19 - عورة اخت امك او اخت ابيك لا تكشف انه قد عرّى قريبته. يحملان ذنبهما.

Verš 14
عورة اخي ابيك لا تكشف. الى امرأته لا تقترب. انها عمتك.
Lv 20:20 - واذا اضطجع رجل مع امرأة عمه فقد كشف عورة عمه. يحملان ذنبهما. يموتان عقيمين.
Ez 22:11 - انسان فعل الرجس بامرأة قريبه. انسان نجس كنته برذيلة. انسان اذل فيك اخته بنت ابيه.

Verš 15
عورة كنّتك لا تكشف. انها امرأة ابنك. لا تكشف عورتها.
Lv 20:12 - واذا اضطجع رجل مع كنّته فانهما يقتلان كلاهما. قد فعلا فاحشة. دمهما عليهما.

Verš 16
عورة امرأة اخيك لا تكشف. انها عورة اخيك.
Lv 20:21 - واذا اخذ رجل امرأة اخيه فذلك نجاسة. قد كشف عورة اخيه. يكونان عقيمين

Verš 17
عورة امرأة وبنتها لا تكشف. ولا تاخذ ابنة ابنها او ابنة بنتها لتكشف عورتها. انهما قريبتاها. انه رذيلة.
Lv 20:14 - واذا اتخذ رجل امرأة وامها فذلك رذيلة. بالنار يحرقونه واياهما لكي لا يكون رذيلة بينكم.

Verš 19
ولا تقترب الى امرأة في نجاسة طمثها لتكشف عورتها.
Lv 20:18 - واذا اضطجع رجل مع امرأة طامث وكشف عورتها عرّى ينبوعها وكشفت هي ينبوع دمها يقطعان كلاهما من شعبهما.

Verš 20
ولا تجعل مع امرأة صاحبك مضجعك لزرع فتتنجس بها.
Lv 20:10 - واذا زنى رجل مع امرأة فاذا زنى مع امرأة قريبه فانه يقتل الزاني والزانية.

Verš 21
ولا تعط من زرعك للاجازة لمولك لئلا تدنس اسم الهك. انا الرب.
Lv 20:2 - وتقول لبني اسرائيل. كل انسان من بني اسرائيل ومن الغرباء النازلين في اسرائيل اعطى من زرعه لمولك فانه يقتل. يرجمه شعب الارض بالحجارة.
Dt 18:10 - لا يوجد فيك من يجيز ابنه او ابنته في النار ولا من يعرف عرافة ولا عائف ولا متفائل ولا ساحر
2Kr 17:17 - وعبّروا بنيهم وبناتهم في النار وعرفوا عرافة وتفاءلوا وباعوا انفسهم لعمل الشر في عيني الرب لاغاظته.
2Kr 23:10 - ونجس توفة التي في وادي بني هنوم لكي لا يعبّر احد ابنه او ابنته في النار لمولك.

Verš 22
ولا تضاجع ذكرا مضاجعة امرأة. انه رجس.
Lv 20:13 - واذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعلا كلاهما رجسا. انهما يقتلان. دمهما عليهما.

Verš 23
ولا تجعل مع بهيمة مضجعك فتتنجس بها ولا تقف امرأة امام بهيمة لنزائها. انه فاحشة
Lv 20:15 - واذا جعل رجل مضجعه مع بهيمة فانه يقتل والبهيمة تميتونها.

Verš 26
لكن تحفظون انتم فرائضي واحكامي ولا تعملون شيئا من جميع هذه الرجسات لا الوطني ولا الغريب النازل في وسطكم.
Lv 20:22 - فتحفظون جميع فرائضي وجميع احكامي وتعملونها لكي لا تقذفكم الارض التي انا آت بكم اليها لتسكنوا فيها.

Lv 18,1 - V hlave sa opisuje svätosť manželského zväzku. Zakazuje sa nasledovať Egypťanov a najmä Kanaánčanov, ktorých mravná skazenosť bola známa (Gn 19,5; 29,30.31; 39,6.7).

Lv 18,7-8 - Zakazuje sa pohlavné obcovanie a manželstvo medzi pokrvnými a aj medzi niektorými príbuznými. "Odkryť nahotu" je eufemizmus pre označenie telesného styku. Pretože otec a matka sú jedno telo, odkryje sa nahota otcova, keď sa odkryje nahota matkina. Zakazuje sa teda pohlavný styk medzi synom a matkou a medzi otcom a dcérou.

Lv 18,8-9 - Zakazuje sa manželstvo s nevlastnou matkou, čiže druhoradou ženou otcovou, s vlastnou a nevlastnou sestrou atď.

Lv 18,18 - Nebolo možno vziať si dve sestry súčasne, i keď sa trpelo mnohoženstvo. To by bolo príčinou žiarlivosti a nepokoja (Gn 29,30). – Mnohé z týchto zákonov už platili pred Mojžišom, teraz sa obnovujú a zdokonaľujú.

Lv 18,19 - Porov. 12; 15,19.24.

Lv 18,21 - Moloch, boh slnka u Kanaánčanov, Milkom u Amončanov, Melkart u Feničanov uctieval sa obetovaním detí. Kanaánčania obetovali mu aj dospelých, Dt 12,31. Socha Molochova bola dutá, kovová, pol človeka a pol býka. Ruky mal natiahnuté dopredu a držal v nich medenú misu. Pred obetovaním sochu rozpálili a na misu položili dieťa, ktoré potom spadlo otvorom do dutého brucha modly, kde sa spálilo. Boh túto ohavnú modloslužbu zakazoval pod trestom smrti ukameňovaním. V neskorších časoch Izraeliti uctievali tohto boha (Šalamún 1 Kr 11,5; ostatní Izraeliti 2 Kr 17,16 atď.). Moloch je vlastne prepis hebr. melek. Rabíni dali menu výslovnosť podľa slova bošet – hanba.