Hľadaný výraz: psalms 67, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Zbormajstrovi. Hra na strunovom nástroji. Žalm. Pieseň. 2 Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás; a tvoja tvár nech žiari nad nami, 3 aby sa tvoja cesta stala známou na zemi a tvoja spása medzi všetkými národmi. 4 Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy. 5 Nech sa tešia a jasajú národy, že spravodlivo súdiš ľudí a spravuješ národy na zemi. 6 Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy. 7 Zem vydala svoj plod; nech nás požehná Boh, náš Boh; 8 nech nás Boh požehná a nech si ho ctia všetky končiny zeme.

1

mail   print   facebook   twitter