Hľadaný výraz: Z 27,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.

1

mail   print   facebook   twitter