Hľadaný výraz: Nar 5,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Životom sme platili za chlieb pred mečom púšte.

1

mail   print   facebook   twitter