Hľadaný výraz: Mt 26,17-20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho: „Kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru?“ 18 On povedal: „Choďte do mesta k istému človeku a povedzte mu: Učiteľ odkazuje: Môj čas je blízko, u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka.“ 19 Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal, a pripravili veľkonočného baránka. 20 Keď sa zvečerilo, zasadol s Dvanástimi za stôl.

1

mail   print   facebook   twitter