Hľadaný výraz: Mt 19,1-2; Mk 10,1; Lk 9,51, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 3
1 Keď Ježiš dohovoril, odobral sa z Galiley a prišiel do končín judských za Jordánom. 2 A nasledovali Ho veľké zástupy a uzdravoval ich tam.

1 Keď sa odobral odtiaľ, prišiel do končín Judska a na druhú stranu Jordánu. Opäť sa zhromaždili k Nemu zástupy a On ich podľa svojho zvyku zase vyučoval.

51 Keď sa približovali dni Jeho povýšenia, obrátil sa tvárou k Jeruzalemu, že pôjde tam.

1

mail   print   facebook   twitter