Vyhľadávaný výraz Mt+16,2-3;+Lk+12,54-56 sa nenachádza v preklade: Hebrejský - WLC.