Hľadaný výraz: Mal 3,10-11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome, a týmto ma vyskúšajte - hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť. 11 A pohrozím kvôli vám žráčovi, že vám nepokazí plody zeme a vinič na poli vám nebude neplodný - hovorí Pán zástupov.

1

mail   print   facebook   twitter