Hľadaný výraz: Lk 23,26-32, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom. 27 Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. 28 Ježiš sa k nim obrátil a povedal: „Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi. 29 Lebo prichádzajú dni, keď povedia: »Blahoslavené neplodné, loná, čo nerodili, a prsia, čo nepridájali!« 30 Vtedy začnú hovoriť vrchom: »Padnite na nás!« a kopcom: »Prikryte nás!« 31 Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým?“ 32 Vedno s ním viedli na popravu ešte dvoch zločincov.

1

mail   print   facebook   twitter