Hľadaný výraz: 1Kr 22,22, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
22 Odpověděl: Vyjdu a budu duchem lživým v ústech všech proroků jeho. Kterýžto řekl: Oklamáš a dovedeš toho; vyjdiž a učiň tak.

1

mail   print   facebook   twitter