výhody registrácie

Kniha Sudcov

Biblia - Sväté písmo

(LXX - Grécky - LXX)

Sdc 8, 1-35

1 και ειπαν προς γεδεων ανηρ εφραιμ τι το ρημα τουτο εποιησας ημιν του μη καλεσαι ημας οτε επορευθης παραταξασθαι εν μαδιαμ και διελεξαντο προς αυτον ισχυρως 2 και ειπεν προς αυτους τι εποιησα νυν καθως υμεις η ουχι κρεισσον επιφυλλις εφραιμ η τρυγητος αβιεζερ 3 εν χειρι υμων παρεδωκεν κυριος τους αρχοντας μαδιαμ τον ωρηβ και τον ζηβ και τι ηδυνηθην ποιησαι ως υμεις τοτε ανεθη το πνευμα αυτων απ' αυτου εν τω λαλησαι αυτον τον λογον τουτον 4 και ηλθεν γεδεων επι τον ιορδανην και διεβη αυτος και οι τριακοσιοι ανδρες οι μετ' αυτου πεινωντες και διωκοντες 5 και ειπεν τοις ανδρασιν σοκχωθ δοτε δη αρτους εις τροφην τω λαω τουτω τω εν ποσιν μου οτι εκλειπουσιν και ιδου εγω ειμι διωκων οπισω του ζεβεε και σελμανα βασιλεων μαδιαμ 6 και ειπον οι αρχοντες σοκχωθ μη χειρ ζεβεε και σελμανα νυν εν χειρι σου ου δωσομεν τη δυναμει σου αρτους 7 και ειπεν γεδεων δια τουτο εν τω δουναι κυριον τον ζεβεε και σελμανα εν χειρι μου και εγω αλοησω τας σαρκας υμων εν ταις ακανθαις της ερημου και εν ταις αβαρκηνιν 8 και ανεβη εκειθεν εις φανουηλ και ελαλησεν προς αυτους ωσαυτως και απεκριθησαν αυτω οι ανδρες φανουηλ ον τροπον απεκριθησαν ανδρες σοκχωθ 9 και ειπεν γεδεων προς ανδρας φανουηλ εν επιστροφη μου μετ' ειρηνης τον πυργον τουτον κατασκαψω 10 και ζεβεε και σελμανα εν καρκαρ και η παρεμβολη αυτων μετ' αυτων ωσει δεκα πεντε χιλιαδες παντες οι καταλελειμμενοι απο πασης παρεμβολης αλλοφυλων και οι πεπτωκοτες εκατον εικοσι χιλιαδες ανδρων σπωμενων ρομφαιαν 11 και ανεβη γεδεων οδον των σκηνουντων εν σκηναις απο ανατολων της ναβαι και ιεγεβαλ και επαταξεν την παρεμβολην και η παρεμβολη ην πεποιθυια 12 και εφυγον ζεβεε και σελμανα και εδιωξεν οπισω αυτων και εκρατησεν τους δυο βασιλεις μαδιαμ τον ζεβεε και τον σελμανα και πασαν την παρεμβολην εξεστησεν 13 και επεστρεψεν γεδεων υιος ιωας απο της παραταξεως απο επανωθεν της παραταξεως αρες 14 και συνελαβεν παιδαριον απο των ανδρων σοκχωθ και επηρωτησεν αυτον και εγραψεν προς αυτον τα ονοματα των αρχοντων σοκχωθ και των πρεσβυτερων αυτων εβδομηκοντα και επτα ανδρας 15 και παρεγενετο γεδεων προς τους αρχοντας σοκχωθ και ειπεν ιδου ζεβεε και σελμανα εν οις ωνειδισατε με λεγοντες μη χειρ ζεβεε και σελμανα νυν εν χειρι σου οτι δωσομεν τοις ανδρασιν τοις εκλειπουσιν αρτους 16 και ελαβεν τους πρεσβυτερους της πολεως εν ταις ακανθαις της ερημου και ταις βαρακηνιμ και ηλοησεν εν αυτοις τους ανδρας της πολεως 17 και τον πυργον φανουηλ κατεστρεψεν και απεκτεινεν τους ανδρας της πολεως 18 και ειπεν προς ζεβεε και σελμανα που οι ανδρες ους απεκτεινατε εν θαβωρ και ειπαν ως συ ως αυτοι εις ομοιωμα υιου βασιλεως 19 και ειπεν γεδεων αδελφοι μου και υιοι της μητρος μου ησαν ζη κυριος ει εζωογονηκειτε αυτους ουκ αν απεκτεινα υμας 20 και ειπεν ιεθερ τω πρωτοτοκω αυτου αναστας αποκτεινον αυτους και ουκ εσπασεν το παιδαριον την ρομφαιαν αυτου οτι εφοβηθη οτι ετι νεωτερος ην 21 και ειπεν ζεβεε και σελμανα αναστα συ και συναντησον ημιν οτι ως ανδρος η δυναμις σου και ανεστη γεδεων και απεκτεινεν τον ζεβεε και τον σελμανα και ελαβεν τους μηνισκους τους εν τοις τραχηλοις των καμηλων αυτων 22 και ειπον ανηρ ισραηλ προς γεδεων κυριε αρξον ημων και συ και ο υιος σου οτι συ εσωσας ημας εκ χειρος μαδιαμ 23 και ειπεν προς αυτους γεδεων ουκ αρξω εγω και ουκ αρξει ο υιος μου εν υμιν κυριος αρξει υμων 24 και ειπεν γεδεων προς αυτους αιτησομαι παρ' υμων αιτημα και δοτε μοι ανηρ ενωτιον εκ σκυλων αυτου οτι ενωτια χρυσα αυτοις οτι ισμαηλιται ησαν 25 και ειπαν διδοντες δωσομεν και ανεπτυξεν το ιματιον αυτου και εβαλεν εκει ανηρ ενωτιον σκυλων αυτου 26 και εγενετο ο σταθμος των ενωτιων των χρυσων ων ητησεν χιλιοι και πεντακοσιοι χρυσοι παρεξ των μηνισκων και των στραγγαλιδων και των ιματιων και πορφυριδων των επι βασιλευσι μαδιαμ και εκτος των περιθεματων α ην εν τοις τραχηλοις των καμηλων αυτων 27 και εποιησεν αυτο γεδεων εις εφωθ και εστησεν αυτο εν πολει αυτου εφραθα και εξεπορνευσεν πας ισραηλ οπισω αυτου εκει και εγενετο τω γεδεων και τω οικω αυτου εις σκωλον 28 και συνεσταλη μαδιαμ ενωπιον υιων ισραηλ και ου προσεθηκαν αραι κεφαλην αυτων και ησυχασεν η γη τεσσαρακοντα ετη εν ημεραις γεδεων 29 και επορευθη ιεροβααλ υιος ιωας και εκαθισεν εν οικω αυτου 30 και τω γεδεων ησαν εβδομηκοντα υιοι εκπεπορευμενοι εκ μηρων αυτου οτι γυναικες πολλαι ησαν αυτω 31 και παλλακη αυτου ην εν συχεμ και ετεκεν αυτω και γε αυτη υιον και εθηκεν το ονομα αυτου αβιμελεχ 32 και απεθανεν γεδεων υιος ιωας εν πολει αυτου και εταφη εν τω ταφω ιωας του πατρος αυτου εν εφραθα αβιεσδρι 33 και εγενετο καθως απεθανεν γεδεων και επεστρεψαν οι υιοι ισραηλ και εξεπορνευσαν οπισω των βααλιμ και εθηκαν εαυτοις τω βααλ διαθηκην του ειναι αυτοις αυτον εις θεον 34 και ουκ εμνησθησαν οι υιοι ισραηλ κυριου του θεου του ρυσαμενου αυτους εκ χειρος παντων των θλιβοντων αυτους κυκλοθεν 35 και ουκ εποιησαν ελεος μετα του οικου ιεροβααλ αυτος εστιν γεδεων κατα παντα τα αγαθα α εποιησεν μετα ισραηλ

Sdc 8, 1-35

Verš 1
και ειπαν προς γεδεων ανηρ εφραιμ τι το ρημα τουτο εποιησας ημιν του μη καλεσαι ημας οτε επορευθης παραταξασθαι εν μαδιαμ και διελεξαντο προς αυτον ισχυρως
Sdc 12:1 - και εβοησεν ανηρ εφραιμ και παρηλθαν εις βορραν και ειπαν προς ιεφθαε δια τι παρηλθες παραταξασθαι εν υιοις αμμων και ημας ου κεκληκας πορευθηναι μετα σου τον οικον σου εμπρησομεν επι σε εν πυρι

Verš 12
και εφυγον ζεβεε και σελμανα και εδιωξεν οπισω αυτων και εκρατησεν τους δυο βασιλεις μαδιαμ τον ζεβεε και τον σελμανα και πασαν την παρεμβολην εξεστησεν
Ž 83:11 - οτι κρεισσων ημερα μια εν ταις αυλαις σου υπερ χιλιαδας εξελεξαμην παραρριπτεισθαι εν τω οικω του θεου μαλλον η οικειν εν σκηνωμασιν αμαρτωλων

Verš 21
και ειπεν ζεβεε και σελμανα αναστα συ και συναντησον ημιν οτι ως ανδρος η δυναμις σου και ανεστη γεδεων και απεκτεινεν τον ζεβεε και τον σελμανα και ελαβεν τους μηνισκους τους εν τοις τραχηλοις των καμηλων αυτων
Ž 83:11 - οτι κρεισσων ημερα μια εν ταις αυλαις σου υπερ χιλιαδας εξελεξαμην παραρριπτεισθαι εν τω οικω του θεου μαλλον η οικειν εν σκηνωμασιν αμαρτωλων

Sdc 8,1-3 - Na sebavedomé a tiež sebecké výčitky Efraimcov dáva Gedeon duchaplnú odpoveď, ktorou ich odzbrojuje. Efraimci sa honosili svojím praotcom Jozefom, ktorý bol Jakubovým miláčikom, a tiež Jozuem, ktorý pochádzal z ich kmeňa. Stále si namýšľali, že im patrí akési prvenstvo medzi ostatnými kmeňmi. Preto zazlievajú Gedeonovi, že ich nepovolal hneď na počiatku boja proti Madiánčanom. Iste ich mrzelo aj to, že im ušla výdatná korisť. Gedeon však pohladkal ich ctibažnosť.

Sdc 8,5-7 - Sokot (Sukkoth; Gn 33,17), dnes Tell dér’álla na dolnom Jaboku, ešte v Jordánskej nížine. – Zebee (hebr. Zebach) a Salmana boli madiánski králi, t. j. náčelníci, podobne ako Oreb a Zeb. – "Azda sú už ruky Zebea…" Nechceli podporovať Gedeona, lebo sa obávali pomsty Madiánčanov, o ktorých víťazstve iste nepochybovali.

Sdc 8,8 - Fanuel (Penuel) podľa Gn 32,31 ležal na náhornej rovine pri Jaboku.

Sdc 8,10 - Zebee a Salmana, ktorých treba rozlišovať od Oreba a Zeba (7, 25), zastavili sa so zvyškami svojho vojska v Karkore (asi dnešný Karkagríš pri Amane – Rabbath-Ammón).

Sdc 8,11 - Cesta kočovníkov, po ktorej sa uberali karavány z Mezopotámie do južného Zajordánska (z Damasku do Mekky). – Nobe (Nobach; Nm 32,42), niekde v blízkosti mesta Jegbaa (Nm 32,35), ktorá ležala severozápadne od Amana.

Sdc 8,18-21 - V otázke naráža Gedeon na to, že menovaní madiánski králi mu zabili pri vpáde do Predjordánska jeho rodných bratov. Podľa práva vtedy platného bol Gedeon góél, t. j. pomstiteľom krvi svojich bratov (Lv 24,17). Dávať milosť význačnejším zajatcom bolo známkou vojvodcovej veľkodušnosti. Mladučký Jeter sa neodvážil sťať kráľov, lebo sa necítil na to dostatočne silným. Ináč bolo to pre neho vyznamenaním. Pre kráľov bolo by to bývalo veľkou potupou, keby boli padli pod rukou nedospelého mladíka.

Sdc 8,22-25 - Tu pod Izmaelitmi treba rozumieť beduínov, čiže kočovníkov vôbec; teda aj Madiánčanov, hoci sa od nich Izmaeliti, ako kmeň Abrahámovho syna Izmaela, líšili.

Sdc 8,26 - Ak počítame, že 1 šekel zlata=16,37 g, teda všetky prstene vážili 27,829 kg. Zlaté "retiazky", na ktorých boli zavesené "mesiačky" (závesky mesiačkovej podoby). Také drahé rúcha iste nemali králi oblečené na sebe počas boja; mali ich ukryté vo svojich stanoch, lebo všetky vzácnosti nosievali so sebou.

Sdc 8,27 - Porov. Ex 34,15; Lv 17,7; Dt 31,16. Bola to modloslužba, ktorú Sväté písmo nazýva "smilstvom".

Sdc 8,28 - Porov. 3,11.30; 4,23; 5,31 n.

Sdc 8,31 - Sichem ležal v údolí medzi Garizimom a Ebalom (Hebalom); porov. Gn 12,6 n.; 33,18 nn.; 34; Joz 24,1. – Abimelech, t. j. "Môj otec (Boh) je kráľ".

Sdc 8,32 - "Vo vysokom veku", doslovne: s peknými šedinami. Vysoký vek bol pokladaný za odmenu za bohumilý život.

Sdc 8,33 - Bál-berit (Pán zmluvy) bol uctievaný v Sicheme, kde mal svoj chrám. Miesto: "urobili si bohom Bál-berita" má Vg: "urobili zmluvu, že im bude bohom."