výhody registrácie

Kniha proroka Jonáša

Biblia - Sväté písmo

(RV - Španielský - Reina Valera)

Jon 2, 1-10

1 (H2-2) Y oró Jonás desde el vientre del pez á Jehová su Dios. 2 (H2-3) Y dijo: Clamé de mi tribulación á Jehová, Y él me oyó; Del vientre del sepulcro clamé, Y mi voz oiste. 3 (H2-4) Echásteme en el profundo, en medio de los mares, Y rodeóme la corriente; Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. 4 (H2-5) Y yo dije: Echado soy de delante de tus ojos: Mas aun veré tu santo templo. 5 (H2-6) Las aguas me rodearon hasta el alma, Rodeóme el abismo; La ova se enredó á mi cabeza. 6 (H2-7) Descendí á las raíces de los montes; La tierra echó sus cerraduras sobre mí para siempre: Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. 7 (H2-8) Cuando mi alma desfallecía en mí, acordéme de Jehová; Y mi oración entró hasta ti en tu santo templo. 8 (H2-9) Los que guardan las vanidades ilusorias, Su misericordia abandonan. 9 (H2-10) Yo empero con voz de alabanza te sacrificaré; Pagaré lo que prometí. La salvación pertenece á Jehová. 10 (H2-11) Y mandó Jehová al pez, y vomitó á Jonás en tierra.

Jon 2, 1-10

Verš 9
(H2-10) Yo empero con voz de alabanza te sacrificaré; Pagaré lo que prometí. La salvación pertenece á Jehová.
Ž 50:14 - Sacrifica á Dios alabanza, Y paga tus votos al Altísimo.
Ž 50:23 - El que sacrifica alabanza me honrará: Y al que ordenare su camino, Le mostraré la salud de Dios.
Ž 116:17 - Te ofreceré sacrificio de alabanza, E invocaré el nombre de Jehová.
Oz 14:2 - Tomad con vosotros palabras, y convertíos á Jehová, y decidle: Quita toda iniquidad, y acepta el bien, y daremos becerros de nuestros labios.
Heb 13:15 - Así que, ofrezcamos por medio de él á Dios siempre sacrificio de alabanza, es á saber, fruto de labios que confiesen á su nombre.
Ž 3:8 - De Jehová es la salud: Sobre tu pueblo será tu bendición. (Selah.)

Verš 2
(H2-3) Y dijo: Clamé de mi tribulación á Jehová, Y él me oyó; Del vientre del sepulcro clamé, Y mi voz oiste.
Ž 120:1 - Cántico gradual. A JEHOVA llamé estando en angustia, Y él me respondió.

Verš 3
(H2-4) Echásteme en el profundo, en medio de los mares, Y rodeóme la corriente; Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí.
Ž 42:7 - Un abismo llama á otro á la voz de tus canales: Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí.

Jon 2,1 - Dávnejšie sa domnievali, že to bola veľryba. Keďže však veľryba má veľmi úzky hltan, novšie sa nazdávajú, že Jonáša prehltol žralok, ktorý je v Stredozemnom mori častý. – Isteže bola záchrana Jonášova veľkým zázrakom. Kto však myslí na Božiu všemohúcnosť a pripustí možnosť zázrakov, nepozastaví sa ani nad týmto, najmä, keď uváži, že tento zázrak mal byť predobrazom ešte väčšieho: zmŕtvychvstania Ježiša Krista, porov. Mt 12,40.

Jon 2,5 - Jonáš vidí, že Boh zaobchádza s ním zázračne, preto sa utešuje nádejou, že ešte uvidí Pánov chrám, od ktorého utekal.

Jon 2,6-8 - Úpätia vrchov sú dolu, v mori. Prorok cítil, že mu vody vyhasia život, už ho obklopovali morské rastliny, nazdal sa, že sa na zem nikdy viac nedostane, že sú "závory zeme za ním" zavreté. Ale vtedy Pán vyslyšal jeho modlitbu a zachránil ho.

Jon 2,9 - Lživé tiene sú modly. Tí, čo sa klaňajú modlám, zriekajú sa Božieho milosrdenstva.