výhody registrácie

Kniha proroka Jonáša

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

Jon 2, 1-11

1 And the Lord prepared a great fish to swallow Jonah. And Jonah was in the belly of the fish for three days and three nights. 2 And Jonah prayed to the Lord, his God, from the belly of the fish. 3 And he said: “I cried out to the Lord from my tribulation, and he heeded me. From the belly of hell, I cried out, and you heeded my voice. 4 And you have thrown me into the deep, in the heart of the sea, and a flood has encircled me. All your whirlpools and your waves have passed over me. 5 And I said: I am expelled from the sight of your eyes. Yet, truly, I will see your holy temple again. 6 The waters surrounded me, even to the soul. The abyss has walled me in. The ocean has covered my head. 7 I descended to the base of the mountains. The bars of the earth have enclosed me forever. And you will raise up my life from corruption, Lord, my God. 8 When my soul was in 519 anguish within me, I called to mind the Lord, so that my prayer might come to you, to your holy temple. 9 Those who in vain observe vanities, abandon their own mercy. 10 But I, with a voice of praise, will sacrifice to you. I will repay whatever I have vowed to the Lord, because of my salvation.” 11 And the Lord spoke to the fish, and it vomited Jonah onto dry land.

Jon 2, 1-11

Verš 9
Those who in vain observe vanities, abandon their own mercy.
Ž 50:14 - Restore to me the joy of your salvation, and confirm me with an unsurpassed spirit.
Ž 50:23 -
Ž 116:17 -
Oz 14:2 - Israel, convert to the Lord your God. For you have been ruined by your own iniquity.
Heb 13:15 - Therefore, through him, let us offer the sacrifice of continual praise to God, which is the fruit of lips confessing his name.
Ž 3:8 - For you have struck all those who oppose me without cause. You have broken the teeth of sinners.

Verš 2
And Jonah prayed to the Lord, his God, from the belly of the fish.
Ž 120:1 - A Canticle in steps. I have lifted up my eyes to the mountains; from thence help will come to me.

Verš 3
And he said: “I cried out to the Lord from my tribulation, and he heeded me. From the belly of hell, I cried out, and you heeded my voice.
Ž 42:7 -

Jon 2,1 - Dávnejšie sa domnievali, že to bola veľryba. Keďže však veľryba má veľmi úzky hltan, novšie sa nazdávajú, že Jonáša prehltol žralok, ktorý je v Stredozemnom mori častý. – Isteže bola záchrana Jonášova veľkým zázrakom. Kto však myslí na Božiu všemohúcnosť a pripustí možnosť zázrakov, nepozastaví sa ani nad týmto, najmä, keď uváži, že tento zázrak mal byť predobrazom ešte väčšieho: zmŕtvychvstania Ježiša Krista, porov. Mt 12,40.

Jon 2,5 - Jonáš vidí, že Boh zaobchádza s ním zázračne, preto sa utešuje nádejou, že ešte uvidí Pánov chrám, od ktorého utekal.

Jon 2,6-8 - Úpätia vrchov sú dolu, v mori. Prorok cítil, že mu vody vyhasia život, už ho obklopovali morské rastliny, nazdal sa, že sa na zem nikdy viac nedostane, že sú "závory zeme za ním" zavreté. Ale vtedy Pán vyslyšal jeho modlitbu a zachránil ho.

Jon 2,9 - Lživé tiene sú modly. Tí, čo sa klaňajú modlám, zriekajú sa Božieho milosrdenstva.