Hľadaný výraz: Zach 9,5-7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Askalon uvidí a bude sa báť, Gaza sa bude hrozne zvíjať, aj Akaron, lebo jeho nádej v hanbe ostala; z Gazy zmizne kráľ a Askalon nebude obývaný. 6 V Azote budú bývať miešanci a vyhubím pýchu Filištíncov. 7 Od úst im odstránim krv, spomedzi zubov ich ohavnosti. Aj on ostane pre nášho Boha a bude ako júdske knieža a Akaron ako Jebuzejčania.

1

mail   print   facebook   twitter