Hľadaný výraz: Tit 1,1-4, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 1
1 Pál, Istennek szolgája, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottainak hite és a kegyesség szerint való igazságnak megismerése szerint, 2 Az örök élet reménységére, melyet megígért az igazmondó Isten örök idõknek elõtte, 3 Megjelentette pedig a maga idejében az õ beszédét a prédikálás által, a mely reám bízatott a mi megtartó Istenünknek parancsolata szerint; Titusnak, a közös hit szerint való igaz fiamnak: 4 Kegyelem, irgalmasság és békesség az Atya Istentõl és az Úr Jézus Krisztustól, a mi Megtartónktól.

1

mail   print   facebook   twitter