Hľadaný výraz: Sof 3,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.“

1

mail   print   facebook   twitter