Hľadaný výraz: Mt 17,19-21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Keď boli učeníci s Ježišom sami, pristúpili k nemu a spýtali sa ho: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“ 20 On im povedal: „Pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: »Prejdi odtiaľto ta!« - prejde. A nič vám nebude nemožné.“ 21 (Tento druh sa nedá vyhnať ináč, iba modlitbou a pôstom.)

1

mail   print   facebook   twitter