Hľadaný výraz: Mt 7,12, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
12 Všetko tedy, čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia činili, to aj vy im čiňte. Lebo to je zákon aj proroci.

1

mail   print   facebook   twitter