Hľadaný výraz: Mt 13,33; Lk 13,20-21, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 2
33 Povedal im ďalšie podobenstvo: Nebeské kráľovstvo je podobné kvasu, ktorý vzala žena a zamiesila do troch meríc múky, takže všetko nakyslo.

20 A ďalej hovoril: K čomu prirovnať Božie kráľovstvo? 21 Podobá sa kvasu, ktorý žena vzala a zarobila do troch mier múky, až všetko nakyslo.

1

mail   print   facebook   twitter