Hľadaný výraz: Hebr 11,17, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
17 Vierou obetoval Abrahám Izáka zkúšaný súc a obetoval jednorodeného ten, ktorý prevzal zasľúbenia,

1

mail   print   facebook   twitter