Hľadaný výraz: Gn 16,8-11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 a povedal jej: „Odkiaľ ideš, Agar, Saraina slúžka, a kam sa uberáš?“ A ona odpovedala: „Utekám pred svojou paňou Sarai.“ 9 Tu jej Pánov anjel povedal: „Vráť sa k svojej panej a podrob sa jej moci!“ 10 A Pánov anjel jej hovoril ďalej: „Tak veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, že sa pre množstvo nedá ani spočítať.“ 11 A ešte jej Pánov anjel hovoril: „Hľa, počala si a porodíš syna, a nazveš ho menom Izmael, lebo Pán vypočul tvoje vzdychy;

1

mail   print   facebook   twitter