Hľadaný výraz: 2Kr 15,8, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
8 בשנת שלשים ושמנה שנה לעזריהו מלך יהודה מלך זכריהו בן ירבעם על ישראל בשמרון ששה חדשים׃

1

mail   print   facebook   twitter