Hľadaný výraz: 1Kr 4,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Jojadov syn Banaiáš bol nad vojskom, Sadok a Abiatar boli kňazmi,

1

mail   print   facebook   twitter