výhody registrácie
1. list Korinťanom v tomto preklade nie je dostupná.